O mnie


Agnieszka Łozowicka

Dyplomowany psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Trener pracy z grupą metodą warsztatową. Ukończyłam liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej. Regularnie dokształcam się zawodowo, pracuję nad stałym rozwojem osobistym i swoich kompetencji diagnostyczno - terapeutycznych. Systematycznie wzbogacam warsztat pracy o nowe umiejętności.

W swojej praktyce zajmuję się diagnozą, poradnictwem psychologicznym oraz terapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.  Pracuję  również z parami i rodzinami. Integruję różne kierunki i metody pomocy   psychologicznej w zależności od danego problemu  i  potrzeb  klienta. Bliskie jest mi podejście humanistyczne,  kładące nacisk  na  wolność  i  odpowiedzialność jednostki, koncentrujące się  na   jej  zasobach  i potrzebach. Poprawa funkcjonowania odbywa się poprzez lepsze rozpoznanie prawdziwych potrzeb, rezygnację z dezadaptacyjnych sposobów reagowania i postępowania, oraz zmianę sposobu komunikowania się ludzi między sobą. Koncentruję się głównie na „tu i teraz” oraz na możliwie jak najszybszym i najlepszym rozwiązaniu zgłaszanego problemu, w zależności od jego specyfiki i źródeł.

Zajmuje się również organizowaniem i prowadzeniem warsztatów grupowych.