O mnie


Agnieszka Łozowicka

 

 

Dyplomowany psycholog, absolwentka Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna).

Trener pracy grupą metodą warsztatową.

Ukończyłam liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej w różnych nurtach psychologicznych.

Regularnie dokształcam się zawodowo, pracuję nad stałym rozwojem osobistym i swoich kompetencji diagnostyczno - terapeutycznych.

Systematycznie wzbogacam warsztat pracy o nowe umiejętności.

W swojej praktyce zajmuję się diagnozą, poradnictwem psychologicznym oraz terapią indywidualną dzieci, młodzieży
i dorosłych.  Pracuję  również z parami i rodzinami.

Pracuję głównie w nurcie integracyjnym. Integruję różne kierunki i metody pomocy  psychologicznej korzystając z dorobku istniejących podejść psychologicznych, co pozwala na elastyczne podejście w zależności od danego problemu  i  potrzeb klienta. Bliskie jest mi podejście humanistyczne,  kładące nacisk  na  wolność  i  odpowiedzialność jednostki, koncentrujące się  na   jej  zasobach  i potrzebach, ale także podejście systemowe, gestalt i inne.
Poprawa funkcjonowania odbywa się poprzez lepsze rozpoznanie prawdziwych potrzeb, rezygnację z dezadaptacyjnych sposobów reagowania i postępowania, oraz zmianę sposobu komunikowania się ludzi między sobą. Koncentruję się głównie na „tu i teraz” oraz na możliwie jak najszybszym i najlepszym rozwiązaniu zgłaszanego problemu, w zależności od jego specyfiki i źródeł. 

Zajmuje się również organizowaniem i prowiadzeniem warsztatów grupowych.