Oferta


Oferuję:

• diagnozę psychologiczną występujących trudności;
• poradnictwo i konsultacje psychologiczne;
• badania psychologiczne - całościowa ocena możliwości intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, testy osobowości i inne;
• terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również par i rodzin.

Pierwsza konsultacja jest po to, by określić problem i indywidualne potrzeby. Spotkanie służy wstępnej diagnozie, określeniu problemu i ustaleniu strategii dalszego postępowania (zazwyczaj od 1 do 3 spotkań). Niekiedy to wystarczy, by rozwiać wątpliwości, rozwiązać problem, uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania, poradę w swojej sprawie czy zalecenia do dalszego postępowania. Spotkania konsultacyjne przydatne są również, gdy nie ma potrzeby podejmowania regularnej terapii, a jedynie chcemy mieć kontakt z psychologiem, aby uzyskać wsparcie i móc zasięgnąć porady w rożnych odstępach czasowych. Jeśli decydujemy się na regularną współpracę, wspólnie określamy jej zakres i cele. Spotkania odbywają się wówczas cyklicznie we wspólnie ustalonych terminach. Terapia umożliwia dogłębne poznanie przyczyn problemu, poszukiwanie najlepszych rozwiązań, ustalenie zakresu koniecznych zmian, wiąże się ze zmianą interpretacji danego problemu, oraz wprowadzeniem stopniowych zmian w sposobie myślenia, reagowania i zachowania.

Podczas diagnozy korzystam z wystandaryzowanych technik i testów psychologicznych.

Na prośbę klienta sporządzam opinię psychologiczną lub wystawiam stosowne zaświadczenie o korzystaniu z usług psychologicznych.

Pomoc dla osób, które:

• doświadczają trudności w radzeniu sobie z codziennymi problemami życiowymi;
• przeżywają kłopoty w rodzinie, związku lub w pracy;
• odczuwają pogorszony nastrój, smutek, żal, lub poczucie braku sensu życia;
• mają trudności w opanowaniu stresu i własnych emocji;
• zmagają się z silnym niepokojem, lękami, nerwicą, depresją, czy przewlekłym stresem;
• poszukują wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
• odczuwają trudności w komunikacji z innymi ludźmi;
• dążą do poprawy jakości swoich relacji z innymi ludźmi (rodziną, dziećmi, partnerem,
współpracownikami i in.); chcą efektywnie rozwiązywać konflikty;
• chcą rozwijać swój naturalny potencjał życiowy aby żyć pełniej i lepiej.

Pomoc dla rodziców, którzy:

• chcą sprawdzić jak rozwija się ich dziecko (poznawczo, emocjonalnie, społecznie);
• chcą wspomóc rozwój swoich dzieci, ich naturalny potencjał;
• są zaniepokojeni zachowaniem dziecka lub chcą upewnić się, czy jest ono prawidłowe;
• borykają się z trudnościami wychowawczymi, potrzebują wskazówek do pracy wychowawczej z dzieckiem, szukają pomocy w rozwiązaniu konfliktów na linii: rodzic – dziecko, czy rodzic - rodzic (w aspekcie m. in. zróżnicowanych stylów wychowania);
• potrzebują porady, co do wychowawczego prowadzenia dziecka z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, czy emocjonalnymi;
• mimo różnych diagnoz i terapii, czują się pozostawieni sami sobie i odczuwają bezsilność w wyniku zdiagnozowanych u dziecka zaburzeń typu autyzm, czy ADHD i zależy im na odpowiedzialnym pokierowaniu dalszym rozwojem swojego dziecka oraz wspieraniu jego rozwoju społeczno - emocjonalnego, jak również zachowaniu poprawnych relacji rodzinnych;
• chcą pomóc swoim dzieciom w przezwyciężaniu trudności szkolnych, emocjonalnych, rówieśniczych itp.;
• znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej (np. w sytuacji rozwodu);
• doświadczają własnych trudności emocjonalnych, niepokoju, frustracji, związanych rodzicielstwem, rodziną.

Pomoc dla par, które:

• chcą wzmocnić swoje związki, pracować nad jakością relacji, poprawić komunikację między sobą;
• zmagają się z trudnościami w porozumiewaniu się, okazywaniu uczuć, wyrażaniu potrzeb i wzajemnych oczekiwań;
• przeżywają kryzys w relacji, np. w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej czy zawodowej, zdradą jednego z partnerów, brakiem zrozumienia, nadmierną zazdrością itp.;
• w sytuacji kryzysu lub wypalenia emocjonalnego rozważają czy się rozstać, czy nadal być razem i chcą podjąć właściwą decyzję.